Zoznam škôl a školských zariadení (1.3.2018)

ZoznamZoznam
Zobrazené 21-40 z 18259Predošlé Ďalšie
#Kód Názov Ulica Obec Stav Kraj IČO zriaďovateža Eduid
21000686964Súkromná stredná odborná školaUlica SNP 12535233811PO00168637100012483
22000686981Súkromná stredná odborná školaHviezdoslavova 115190061PO00168637100011434
23031897673Cirkevná základná škola svätej Rity s vyučovacím jazykom maďarským - Szent Rita Egyházi AlapiskolaIpežské Predmostie 745160741BB00179086100010686
24000622605Základná škola s materskou školou Štefana MoysesaA. Kmea 15165891BB00179086100011193
25710261543Katolícke gymnázium sv. Františka Assiského ako organizačná zložka Katolíckej spojenej školy sv. Františka AssiskéhoGwerkovej-Göllnerovej 95166431BB00179086100009613
26710213719Centrum vožného času ako súčas Základnej školy Andreja KmeaA.Sládkoviča 823/245173811BB00179086100011047
27710168438Školský klub detí ako súčas Základnej školy Andreja KmeaAndreja Sládkoviča 823/245173811BB00179086100011050
28710230591Cirkevná materská škola F. Fegyvernekiho s vyučovacím jazykom maďarským - Fegyverneki Ferenc Egyházi Óvoda - ako organizSNP 45027821NR00179086100006708
29710228244Materská škola sv. Františka Assiského ako organizačná zložka Katolíckej spojenej školy sv. Františka AssiskéhoGwerkovej-Göllnerovej 95166431BB00179086100009611
30710213700Centrum vožného času ako súčas Základnej školy sv. AlžbetyŠkolská 155170971BB00179086100011020
31037959026Centrum vožného časuKapitulská 215084382BB00179086100009584
32031825150Katolícka spojená škola F. Fegyvernekiho s vyučovacím jazykom maďatským - Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású KatolikusSlov.národ.povstania 45027821NR00179086100017428
33710262019Gymnázium sv. Vincenta de Paul ako organizačná zložka Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de PaulSaratovská 875020311NR00179086100005530
34710227639Centrum vožného času ako súčas Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de PaulSaratovská 875020311NR00179086100005533
35710228830Výdajná školská jedáleň ako súčas Základnej školy s materskou školou Štefana MoysesaAndreja Kmea 15165891BB00179086100011198
36710227698Cirkevná základná škola F. Fegyvernekiho s vyučovacím jazykom maďarským - Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola - ako orSlov.národ.povstania 45027821NR00179086100006718
37710168101Školský klub detí ako súčas Cirkevnej základnej školy sv. PavlaNová Dedina 975025881NR00179086100005968
38710168411Školský klub detí ako súčas Základnej školy sv. Dominika SaviaM. M. Hodžu 1732/95181581BB00179086100010932
39710213654Centrum vožného času ako súčas Základnej školy sv. Dominika SaviaM. M. Hodžu 1732/95181581BB00179086100010890
40017060354Základná škola Andreja KmeaUl. A. Sládkoviča 823/245173811BB00179086100011064
Zobrazené 21-40 z 18259Predošlé Ďalšie