Zoznam škôl a školských zariadení (1.3.2018)

ZoznamZoznam
Zobrazené 1-20 z 16444Predošlé Ďalšie
#Kód Názov Ulica Obec Stav Kraj IČO zriaďovateža Eduid
1710012101Materská školaRatnovce 1515074911TV00011002100002438
2710099823Školská jedáleň pri materskej školeRatnovce 1515074911TV00011002100002439
3710078692Školská jedáleň ako súčas Materskej školyLadice 3235004371NR00038440100005474
4710006217Materská školaLadice 3235004371NR00038440100005471
5710007507Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - ÓvodaHlavná 1325032581NR00047244100005271
6710080441Školská jedáleň ako súčas Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - ÓvodaHlavná 1325032581NR00047244100005272
7710084617Školská jedáleň ako súčas Materskej školyVežká Franková 565239921PO00076597100012133
8710127784Základná školaVežká Franková 565239921PO00076597100012131
9710027249Materská školaVežká Franková 565239921PO00076597100012130
10710195605Školský klub detí ako súčas Základnej školyVežká Franková 565239921PO00076597100012132
11000157660Centrum vožného času - IuventaKarloveská 645293971BA00164381100000723
12710260075Súkromná materská školaNámestie L. Svobodu 15084381BB00165549100017282
13710134466Stredisko praktického vyučovania DRUDOPBajkalská 315293201BA00168017100000214
14710178409Školská jedáleň ako súčas Súkromnej strednej odbornej školyUlica SNP 12535233811PO00168637100012485
15000686964Súkromná stredná odborná školaUlica SNP 12535233811PO00168637100012483
16000686981Súkromná stredná odborná školaHviezdoslavova 115190061PO00168637100011434
17037958470Katolícka spojená škola sv. Františka AssiskéhoGwerkovej-Göllnerovej 95166431BB00179086100017473
18710169132Školský klub detí ako súčas Cirkevnej základnej školy Pála Palásthyho s VJM - Palásthy Pál Egyházi AlapiskolaPl᚝ovce 55026421NR00179086100006028
19710227701Školský klub detí ako súčas Cirkevnej základnej školy F. Fegyvernekiho s vyučovacím jazykom maďarským - Fegyverneki FerSlov.národ.povstania 45027821NR00179086100006720
20710176163Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa - predprimárne vzdelávanieA. Kmea 15165891BB00179086100011192
Zobrazené 1-20 z 16444Predošlé Ďalšie