Zoznam škôl a školských zariadení (1.3.2018)

ZoznamZoznam
Zobrazené 1-20 z 16444Predošlé Ďalšie
#Kód Názov Ulica Obec Stav Kraj IČO zriaďovateža Eduid
1710226080Súkromná materská škola Čarovný domček055037971BA42132177100001360
2710226098Súkromná školská jedáleň ako súčas Súkromnej materskej školy Čarovný domček055037971BA42132177100001359
3710259131Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy1. Čsl. brigády 3257/395573581ZA00647209100017201
4710087195Školská jedáleň pri Materskej škole Mier1. decembra 863/15280991KE00331996100016529
5000159026Stredná odborná škola techniky a mechanizácie - Műszaki és Gépesítési Szakközépiskola1. mája 15011401NR37861298100005174
6710257414Školský klub detí ako súčas Základnej školy P.O. Hviezdoslava1. mája 125208021PO00323560100016996
7710257406Elokované pracovisko ako súčas Základnej školy P.O. Hviezdoslava1. mája 125208021PO00323560100016997
8710257422Školská jedáleň ako súčas Základnej školy P. O. Hviezdoslava1. mája 125208021PO00323560100016995
9710113951Školská jedáleň pri materskej škole1. mája 1348/285136101TC00317748100004427
10036130711Materská škola1. mája 1348/285136101TC00317748100004426
11037887751Súkromná materská škola1. mája 145200041PO36506257100011759
12037860712Základná škola s materskou školou1. mája 1445053741NR00310964100006064
13710172028Školský klub detí ako súčas Základnej školy s materskou školou1. mája 1445053741NR00310964100006065
14710266600Elokované pracovisko ako súčas Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého1. mája 1445053741NR00311162100018167
15710108055Školská jedáleň ako súčas Materskej školy1. mája 160/15181581BB00320439100010871
16037958071Materská škola1. mája 161/15181581BB00320439100010872
17000160458Gymnázium źudovíta Štúra1. mája 170/25058201TC36126624100004596
18710083092Školská jedáleň pri Gymnáziu źudovíta Štúra1. mája 170/25058201TC36126624100004597
19034074953Jazyková škola1. mája 25058201TC36126624100004598
20710241968Elokované pracovisko ako súčas Súkromnej základnej umeleckej školy1. mája 35102621ZA90000070100007722
Zobrazené 1-20 z 16444Predošlé Ďalšie